...
  • برای نخستین بار تولید ام دی اف برجسته با طراحی هماهنگ در ایران

    بیش از چهل و پنج سال سابقه در صنعت چوب کشور

ام دی اف آرکا / ام دی اف برجسته با فناوری سینکرونایز
< >
 

ام دی اف برجسته - ام دی اف طرح برجسته - ام دی اف سینکرونایز - ام دی اف

ملامین سازه شرق تولید کننده ام دی اف با فنناوری سینکرونایز